ADMB

Zo’n 1.150 ADMB-medewerkers ondersteunen dagelijks het personeelsbeleid van tienduizenden ondernemers en organisaties. De HR-dienstengroep uit België is door de jaren heen sterk gegroeid. Ze besloten daarom te investeren in SugarCRM als overkoepelende CRM oplossing voor alle units. 

HR-dienstengroep ADMB uit België maakt sinds begin 2014 gebruik van Sugar. Ruim een jaar na de implementatie vertelt Joost Degrande, directeur Sales & Marketing bij Groep ADMB, in een interview met BrixCRM over de impact die Sugar in het eerste jaar op hun organisatie heeft gehad.

Hoe wordt Sugar binnen Groep ADMB ingezet?

“Wij zijn een grote organisatie met 11 business units en 1.150 medewerkers. We wilden Sugar daarom stap voor stap binnen onze organisatie implementeren. Eerst hebben we sales en marketing kennis laten maken met Sugar en inmiddels maakt ook ons sociaal secretariaat gebruik van het systeem voor relatiebeheer met betrekking tot onze partners en onze klanten.

Sugar biedt onze medewerkers veel toegevoegde waarde. Het systeem stelt hen in staat leads effectiever op te volgen, beter te plannen en te rapporteren. Het geeft hen meer inzicht in onze klanten en partners. Daarnaast krijgen ze door Sugar gestructureerde feedback. Veel van onze sales medewerkers zijn nu bovendien bewuster van de ratio tussen inspanning en resultaat, waardoor ze nog beter in staat zijn te beoordelen welke inspanningen het meeste zullen opleveren.”

Wat waren jullie (eerste) doelstellingen m.b.t. CRM en zijn deze behaald?

“CRM is voor ons een middel om klanten aan ons te binden en de verkoopactiviteiten en communicatie te optimaliseren. Onze eerste doelstelling was om CRM binnen onze complexe groep te implementeren en één CRM systeem te hebben waar iedereen mee kan werken. Deze doelstelling is behaald. Daarnaast hebben we een gigantische tijdswinst gerealiseerd, doordat gebruikers minder tijd nodig hebben om te rapporteren. Ook is de opvolging van leads sterk verbeterd.”

Als je terugkijkt op de implementatie, had je dan zaken anders willen aanpakken?

“Als we op voorhand de impact van de datastructuur beter hadden kunnen inschatten, hadden we deze anders ingericht. Sommige klanten kwamen, doordat ze aangesloten zijn bij meerdere units van onze groep, meerdere keren in het systeem voor. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een aanpassing in de datastructuur, waardoor we nu op groepsniveau klanten kunnen definiëren en elke klant maar één keer in het systeem voorkomt. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat we (potentiële) klanten met onze marketing en communicatie nog gerichter kunnen benaderen.”

Hoe ervaren jullie medewerkers het werken met Sugar?

“Onze medewerkers zijn enthousiast, omdat Sugar hen goede ondersteuning en toegevoegde waarde biedt bij hun dagelijkse werk. Het biedt een leidraad, die onze medewerkers helpt een goed resultaat te behalen.”

Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat niemand is teruggevallen op ‘oude gewoonten’?

“Naast het aantonen van de duidelijke meerwaarde van Sugar, wordt het systeem bij ons consequent in elke sales meeting en elk overleg gebruikt als leidraad voor een goed gesprek. Dit is voor onze medewerkers een extra drijfveer om het systeem te blijven gebruiken.”

Hoe is jullie systeem ontwikkeld in vergelijking met vorig jaar?

“De afgelopen maanden hebben we ons vooral gefocust op de herinrichting van de datastructuur. We maken ondertussen ook gebruik van de campagne module. Voorlopig gebruiken we deze enkel om sales campagnes te definiëren, maar binnenkort gaan we de module ook gebruiken voor onze nieuwsbrieven. Door deze te stroomlijnen willen we nog beter inzicht krijgen in wat onze klanten interesseert en welke informatiebehoefte ze hebben.”

Welke plannen hebben jullie nog meer met betrekking tot het systeem?

“Als onderdeel van een groot project binnen ADMB met betrekking tot leadgeneratie, willen we in 2016 onze website met Sugar integreren. Daarnaast gaan we Sugar verder uitrollen in onze groep, onder andere bij onze verzekeringsen rekruteringsexperts.”

CRM is meer dan alleen IT. Welke organisatorische veranderingen / vraagstukken hebben bij jullie een rol gespeeld bij de implementatie van CRM?

“We hebben enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd binnen onze sales organisatie, om te kunnen starten met CRM. Zo herdefinieerden we bepaalde processen en zorgden we voor eenduidigheid in de gebruikte termen: wanneer spreek je bijvoorbeeld over een lead en wanneer over een prospect? Verder moest er akkoord komen over bepaalde workflows.”

Welke tips zou je andere organisaties willen geven die gaan starten met CRM?

“Ik kijk met een heel positief gevoel terug op het traject dat we met BrixCRM hebben doorlopen. Er was sprake van een zeer open communicatie tussen beide partijen. Dit is iets wat ik andere organisaties ook aanraadt. Verder is het heel belangrijk om vooraf goed na te denken over wat je met CRM wil bereiken. Het voortraject moet eigenlijk net zo lang duren als de implementatie zelf, neem er dus voldoende tijd voor. Verder raad ik aan om niet iedereen het systeem direct te laten gebruiken, maar dit in fases op te delen en hierbij een leertraject op te zetten. Met 1.150 medewerkers hebben we hiervoor twee jaar uitgetrokken, zodat we voldoende kunnen bijsturen.”

Over ADMB

HR-dienstengroep ADMB biedt op elk moment het gepaste HR-dienstenpakket: van opstart tot loonadministratie, van rekrutering tot preventie, van kinderbijslag over verzekeringen tot HR-advies. In dialoog met hun klanten pakken ze HR-uitdagingen aan van vandaag en morgen. Kijk voor meer informatie op admb.be.

BRIXCRM BIEDT MIJ DE PERFECTE COMBINATIE VAN EEN LEUKE, UITDAGENDE BAAN EN EEN HEEL GEZELLIG TEAM VAN COLLEGA'S.

ROB LUBBERS - PROJECT MANAGER
Sluit menu X